Samlingsplats för allt som rör båten Monark 806 eller International 806

Luckgarage

Detta är långt ifrån en komplett byggbeskrivning utan några ritningar, bilder och kommentarer. En av de mycket få missarna på 806:an är enligt många lösningen av nedgångsluckan. På senare tillverkade båtar gjordes lösningen om till en skjutlucka med garage av teak. På mitten av 80-talet slog sig några 806-ägare i Varberg ihop och byggde om sina båtar med en skjutlucka i tonad plexiglas. Den befintliga (lösa) luckan använde man som luckgarage.

Vinkelprofilerna, ritning 2 och 3, monteras i nedgången och kilformade lister måste monteras på rufftaket för att listerna ska ligga horisontelt, se bild 3 och 5.

Den befintliga luckan sågas upp i akterkant och de rostfria fästena flyttas förut. 2st nya små vinklar måste tillverkas för att luckan (som nu blir luckgarage) ska sitta fast i akterändan. Se bild 1. Eventullt måste även brytblock monteras på rufftaket för att inte trimlinor etc ska skava på luckgaraget.

Skjutluckan tillverkas i tonad plexiglas och kan med fördel bockas något (så rinner regnvatten lättare av). På vardera sidorna av luckan monteras en U-profil enligt ritning 1. Se även bild 2. På luckan monteras även handtag i teak samt ytterliga en U-profil (standardprofil) vilken ska utgöra ett spår att trä in den befintliga 2-delade luckan i teak och göra det möjligt att låsa båten som tidigare. Se bild 1.

Den befintliga ventilatorn måste tas bort och eventuellt flyttas föröver, se bild 1.

Luckgarage sett från sittbrunnen snett uppifrån Bild 1, sett från sittbrunnen snett uppifrån

Luckgarage detalj utifrån sidan Bild 2, detalj utifrån sidan

Luckgarage detalj utifrån sidan Bild 3, detalj utifrån sidan

Luckgarage sett från däck snett uppifrån Bild 4, sett från däck snett uppifrån

Luckgarage detalj då befintlig lucka är lyft Bild 5, detalj då befintlig lucka är lyft

Ritningar